Valoothoor Prayer Time

 

Valoothoor Photo Album

 

Valoothoor  Brainies

 

கிராம நிர்வாக சபை

 

கவிஞர் ஒளியேந்தி

 

MJM Iqbal's Page


RamadanArticles   

 

Useful Links

 

பாபநாசம் சட்டப் பேரவை வழுத்தூர் சரபோஜி ராஜபுரம் வாக்காளர் பட்டியல் உங்கள் பெயர் சரி பார்க்கவும்.

Thought Factory

வாழ்க்கை என்பது ஒரு சிறு மெழுகுவத்தி அல்ல. அது ஒரு அற்புதமான தீபம்.
பிரகாசமாக அதை எரிக்கச் செய்துஇ அடுத்த தலைமுறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட
வேண்டும்.
உங்கள் எண்ணங்கள் எப்படியோ அப்படிதான் வாழ்க்கையும் அமையும். எனவே
சிறந்ததையே எண்ணுங்கள்.

 

 

Valuthoor NewsLetter

email :

subscribeunsubscribe

'நிச்சயமாக அல்லாஹ் மூமீன்களுக்கு அருள் புரிந்திருக்கிறான். அவன் அவர்களிலிருந்தே ஒரு ரசூலை அனுப்பி வைத்தான். அவர் அவனுடைய வசனங்கனள ஓதிக் காண்பிக்கிறார். இன்னும் அவர்களைப் (பாவத்தை விட்டும்) பரிசுத்தமாக்குகிறார். மேலும் அவர்களுக்கு வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். அவர்களோ நிச்சயமாக இதற்கு முன் பகிரங்கமான வழிகேட்டிலேயே இருந்தனர்." (3:164)

இந்த தளத்தை நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த Click here

அஷ்ஷெய்கு முஹம்மது வலியுல்லாஹ் கந்தூரி நாள்- 14-04-2014

 

நரை

(கவிஞர். வழுத்தூர் ஒளியேந்தி)

இளமைக்கு கதவடைப்பா

 முதுமைக்கு பணமுடிப்பா

கருத்தடைக்கு ஒத்திகையா

 கருத்த - டைக்கு விளம்பரமா?

 

*

வெள்ளை யுடை விரும்புவோர்கள்

 வெள்ளை நிறம் விரும்புவோர்கள்

வெள்ளை முடி வந்து வி்ட்டால்

 வெல வளைத்து கலங்கு வார்கள்.

 

*

ஆப்ரஹாம் காலத்தில் தான்

 ஆரம்பம் நரை முடியாம்

அதற்கு முன் கருமுடியே

 நிறம் மாறாமல் நிலைத்திக்கும்

 

*

முடி மாற்றம் ஏற்பட்டால்

 முகஞ் சுளிக்கும் கிழக்கூட்டம்

நடிகன் போல் நிறம்மாற்றி

 இளமைக்கு ஏங்கு வார்கள்.

 

*

நரை கண்டு மரணிப்போர்

 நானூறு பேர் என்றால்

இளமை யில் மரணிப்போர்

 எக்கச் சக்கம் கணக்கில்லை.

 

*

அதனால் தான் அன்று சொன்னார்

ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு

இதனால் தான் இன்று சொல்வோம்

 திமிர் வாழ்க்கை தவிர்த் திடுங்கள்

 

*

ஆழ் கடலின் வயதென்ன

 அலைநுரையில் நரை கண்டேன்

மலை முகட்டின் வயதென்ன

 பனித்துகளில் வெண்மை கண்டேன்

 

இரவுக்கு வயதென்ன

 வெண்ணிலவே அத்தாட்சி

பகலுக்கு வயதென்ன

 பகல்ஒளியே தன் - சாட்சி

 

*

முடி நரைத்துப் போனாலும்

 முகம் சுருங்கிப் போனாலும்

தடி ஊன்றி நடந்தாலும்

 தாம் பத்தியம் குறையாதோ?

 

*

தடுமாறும் இளமை மாறி

 தத் தளித்து நிற்காதீர்கள்

விடியல் வேளை வருவதற்குள்

 வித்திடுங்கள் சுகங் கிடைக்கும்.

 

*

நரைவந்த பின்பே வாய்

 நமச்சிவாயா எனச் சொல்லும்

எமன் முன்னே வரும்போது

 அல்லாஹ் எனக் கதறும்

 

*

விஷவித்து வளர்த்த தாலே

 விஸ்வ ரூபம் எடுக்காதோ

நல்வித்து விதைத் திடுங்கள்

 நலம் விளையும் எப்போதும்

 

*

கருமைக்கு இரவு துணை

 வெண்மைக்கு பகல் துணை

இம்மைக்கு வாய்மை துணை

 மறுமைக்கு நன்மை துணை

 

*

மண்ணாசை பெண்ணாசை

 பொன்னாசையோடு வாழ்ந்தோர்

விண்ணாசை கொள்வதற்குள்

 விடிந்துவிடும் தலை விழுந்துவிடும்.

 

 
 

அஷ்ஷெய்கு முஹம்மது வலியுல்லாஹ் கந்தூரி நாள்- 14-04-2014

சாலை தெரு ஹஜ்ரத் ஷெய்கு முஹம்மது வலியுல்லாஹ் கந்தூரி நாள் 14-04-2014, மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு மொளலூதுடன் துவங்கி 15-04-2014 பஜ்ர் தொழுகைக்குப் பிறகு புனித ரவுலாவில் சந்தனம்பூசி மலர்ப் போர்வை போர்த்தி காலை 07-30 மணிக்கு துவா ஓதி சாப்பாடு வழங்கப்படுகிறது.

 

   
 
 

 

 

                         
Google

Visitors :

Copyright © 2003 - Valoothoor.com. All Rights Reserved.